Tuesday, December 14, 2004

gairon jo kab furst hai dukh dene ki
jab hota hai joi hum dum hota hai.

Not plagiarized, a straight lift off.
- Foolie quoting Jagjit Singh.

1 Comments:

At 10:14 AM, Blogger foolmaker said...

gairon ko kab fursat hai dukh dene ki
jab hota hai koi humdum hota hai

sach yeh hai bekaar hume gham hota hai
jo chaha tha duniya mein kam hota hai

 

Post a Comment

<< Home